Ukelele

Ukelele dành cho Mac

Trình soạn thảo bố cục bàn phím Unicode

Đã sửa lỗi có thể dẫn đến ID bàn phím mới được đặt thành 0 thay vì giá trị trong hộp thoại. Hiển thị đầu ra mặc định cho các phím đặc biệt trên thanh trạng thái khi chỉnh sửa một phím trong cửa sổ.Xem mô tả đầy đủ

Rất tốt
8

Đã sửa lỗi có thể dẫn đến ID bàn phím mới được đặt thành 0 thay vì giá trị trong hộp thoại. Hiển thị đầu ra mặc định cho các phím đặc biệt trên thanh trạng thái khi chỉnh sửa một phím trong cửa sổ.

Thay đổi

  • Đã sửa lỗi có thể dẫn đến ID bàn phím mới được đặt thành 0 thay vì giá trị trong hộp thoại. Hiển thị đầu ra mặc định cho các phím đặc biệt trên thanh trạng thái khi chỉnh sửa một phím trong cửa sổ.

Được tải nhiều nhất Bàn phím cho mac

Ukelele

Tải xuống

Ukelele 2.1.6

Đánh giá của người dùng về Ukelele

×